TY ARTS ONLINE EXAMतृतीय वर्ष परीक्षा संदर्भात 

सप्टेंबर /ऑक्टोबर  2020 मध्ये होणार्या ATKT तसेच रेग्युलर परीक्षा अॉनलाईन पध्दतीने T.Y.B.A./B.COM./B.SC/ B.SC I.T./SEM V / VI (2019-2020) च्या परीक्षा पुढीलप्रमाणे होतील.

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते २४ सप्टेंबर २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षा , दिनांक २५ सप्टेंबर ते ०१ अॉक्टोबर २०२० केटी ( पाचव्या सत्राच्या परिक्षा) ०२ अॉक्टोबर २०२० ते १५ अॉक्टोबर २०२० नियमित ( सहाव्या सत्राच्या ) परीक्षा होतील याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

टीप : .सविस्तर वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल.

. प्रात्यक्षिक परीक्षा साठी आपल्या शिक्षकांशी संपर्क साधावा.

प्रा .के . बी कोरे

प्र प्राचार्य,

जीवनदीप शैक्षणिक संस्था संचलित,

कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय  गोवेली ता  कल्याण.

8108559566


TIME TABLE

T.Y.B.A  /M.A 
SEM V

SEM VI 

SEM VI GEOGRAPHY PRACTICALS

GEOGRAPHY SEM V PRACTICALS


T Y .B.M.M SEM VI

M.A ECONOMIC SEM I

M.A ECONOMIC SEM II

MA ECONOMICS SEM III

M.A HISTORY SEM-1 PART I

M.A HISTORY SEM II PART I

M.A SEM 4 HISTORY AND ECONOMICS

MA HISTORY SEM III

M.A SOCIOLOGY SEM-I
M.A SOCIOLOGY SEM -II
M.A.SOCIOLOGY SEM -III
M.A SOCIOLOGY SEM-IV


M.A MARATHI SEM-I

M.A MARATHI SEM -II

M.A MARATHI SEM -IV

Pdf Title Pdf File Action
TYBA 16012788301.jpg Download
16012789751.jpg Download
MSC 16012790631.jpg Download
SEM I 16012804791.jpg Download
TYBMM 16012823121.docx Download