TY COMMERCE ONLINE EXAM


तृतीय वर्ष परीक्षा संदर्भात

सप्टेंबर /ऑक्टोबर  2020 मध्ये होणार्या ATKT तसेच रेग्युलर परीक्षा अॉनलाईन पध्दतीने T.Y.B.A./B.COM./B.SC/ B.SC I.T./SEM V / VI (2019-2020) च्या परीक्षा पुढीलप्रमाणे होतील.

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते २४ सप्टेंबर २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षा , दिनांक २५ सप्टेंबर ते ०१ अॉक्टोबर २०२० केटी ( पाचव्या सत्राच्या परिक्षा) ०२ अॉक्टोबर २०२० ते १५ अॉक्टोबर २०२० नियमित ( सहाव्या सत्राच्या ) परीक्षा होतील याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

टीप : .सविस्तर वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल.

. प्रात्यक्षिक परीक्षा साठी आपल्या शिक्षकांशी संपर्क साधावा.

प्रा .के . बी कोरे

प्र प्राचार्य,

जीवनदीप शैक्षणिक संस्था संचलित,

कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय  गोवेली ता  कल्याण.

8108559566TIME TABLE


T.Y.BCOM.SEM V

T.Y.B.COM SEM VI 

MCOM SEM I 

MCOM SEM II

MCOM PART -II SEM-III

MCOM SEM IV

T.Y.B.A.F SEM V

T.Y.BAF SEM- VI


Pdf Title Pdf File Action
M.COM SEM 1 16005077341.jpg Download
M.COM SEM 1 16005083671.jpg Download
M.COM SEM II 16005083672.jpg Download
MCOM SEM IV 16005083673.jpg Download
TYBCOM SEM V 16005083674.jpg Download
TYBCOM SEM VI 16005083675.jpg Download
16006841021.jpg Download
16009437381.jpg Download
commerce sem vi 16012879461.docx Download