TY SCIENCE ONLINE EXAM

तृतीय वर्ष परीक्षा संदर्भात

सप्टेंबर /ऑक्टोबर  2020 मध्ये होणार्या ATKT तसेच रेग्युलर परीक्षा अॉनलाईन पध्दतीने T.Y.B.A./B.COM./B.SC/ B.SC I.T./SEM V / VI (2019-2020) च्या परीक्षा पुढीलप्रमाणे होतील.

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते २४ सप्टेंबर २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षा , दिनांक २५ सप्टेंबर ते ०१ अॉक्टोबर २०२० केटी ( पाचव्या सत्राच्या परिक्षा) ०२ अॉक्टोबर २०२० ते १५ अॉक्टोबर २०२० नियमित ( सहाव्या सत्राच्या ) परीक्षा होतील याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.

टीप : .सविस्तर वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल.

. प्रात्यक्षिक परीक्षा साठी आपल्या शिक्षकांशी संपर्क साधावा.

प्रा .के . बी कोरे

प्र प्राचार्य,

जीवनदीप शैक्षणिक संस्था संचलित,

कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय  गोवेली ता  कल्याण.

8108559566


INFORMATION TECHNOLOGY 


T.Y.I.T SEM V


T.Y.I.T SEM VI 


B.SC CHEMISYTRY


T.Y.BSC. SEM -V


T.Y.B.SC SEM V


T.Y.BSC SEM- VI


B.SC MATHS

SEM V

SEM VI


M.SC CHEMISYTRY


M.SC(PART- I) SEMESTER -I


M.SC PART-II(SEMESTER -III)


M.SC (PART-II)SEMESTER-IV

Pdf Title Pdf File Action
MSC SEM3 16005058471.jpg Download
MSC 16005074841.jpg Download
BSC SEM V 16006682131.jpg Download
16006817061.jpg Download
16006828601.jpg Download
sme vi 16012882461.pdf Download